Tượng Gốm Tam Đa – Cao 60cm – Gốm Sứ Bát Tràng

3,500,000

.