Tượng Gốm Nghê Ngồi – Men Xanh Ngọc – Gốm Sứ Bát Tràng

4,290,000

.