Tượng Gốm Tam Đa No Đủ – Cao 35cm – Gốm Sứ Bát Tràng

1,500,000

.