Bộ Ấm Trà Tử Sa Bát Tràng Tích PLT Xanh Chỉ Bạc

600,000

.