Bát Sứ Đựng Mắm Bát Tràng Vẽ Trúc – Men Chàm – Cao 5cm

34,000

.