Tượng Gốm Phúc Lộc Thọ – Men Rạn Cổ – Cao 35cm – Bát Tràng

900,000

.