Tượng gốm Nghê Sứ Men Xanh Ngọc – Cao 50cm – Bát Tràng

1,950,000

.