Tượng Gốm Tì Hưu Có – Men Xanh Ngọc – Bát Tràng

640,000

.