Tượng gốm Dê Sứ Tài Lộc – Men Da Lươn – Bát Tràng

1,290,000

.