Bộ ấm trà gốm sứ Bát Tràng chóp lửa lã vọng 0.5L

450,000

.