Bộ ấm trà gốm sứ Bát Tràng chóp lửa lã vọng men lam

450,000

.