Tranh Sứ Tứ Bình Đắp Nổi An Khang Thịnh Vượng – Gốm sứ Bát Tràng

5,400,000

.