Đèn xông tinh dầu vẽ Hoàng Hôn – Gốm sứ Bát Tràng

165,000

.