Chén cơm Minh Long Mẫu Đơn IFP Thanh Trúc 11.5cm

44,000

.