Bộ ấm trà gốm sứ Bát Tràng chỉ xanh dương

260,000

.