Tranh Sứ Tứ Quý Tùng – Cúc – Trúc – Đào Số 6 – Gốm sứ Bát Tràng

5,400,000

.