Hũ Đựng Tương Bát Tràng Tam Thái Hoa Cúc Đỏ

30,000

.