Tranh Sứ Tứ Quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai Số 4 – Gốm sứ Bát Tràng

5,400,000

.