Tô Sứ Đựng Canh Bát Tràng Vẽ Tùng Hạc – Men Chàm

260,000

.