Ly sứ Màu Bát Tràng Vẽ Hoa Hồng 0.22L + Dĩa

302,000

.