Đĩa Sứ Tròn Bát Tràng Vẽ Hoa Sen – Men Trắng

120,000

.