Tranh sứ Tứ Quý Đắp Nổi Số 2 – Gốm sứ Bát Tràng

6,100,000

.