Đĩa Sứ Bầu Dục Bát Tràng Vẽ Trúc – Men Chàm

220,000

.