Chén cơm Minh Long Jasmine IFP Trắng Ngà 11.5cm

22,000

.