Chén cơm Minh Long Hoàng Cung Hồn Việt 11.5cm

154,000

.