Bình hoa Minh Long Thuận Buồm trang trí vàng 27cm

2,200,000

.