Chén cơm Minh Long Hoàng Cung Hoàng Liên 11.5cm

462,000

.