Chén Mắm Bát Tràng Tam Thái Khoai Chuồn Đen

23,000

.