Dĩa oval Minh Long Đài Các Trang trí Bạch Kim 32cm

651,200

.