Dĩa oval Minh Long Đài Các Chỉ Bạch Kim 32cm

449,900

.