Chén cơm Minh Long Daisy IFP Chỉ Vàng 11.5cm

26,400

.