Bình hoa Minh Long Vẽ Tứ Linh – 30cm

2,970,000

.