Chén cơm Minh Long Tulip Trắng Trống Đồng 11.5cm

220,000

.