Tượng Gốm Tì Hưu – Men Rạn Cổ – Gốm Sứ Bát Tràng – Cao 27cm

1,200,000

.