Tượng Gốm Thần Tài – Thổ Địa – Cao 27cm – Gốm Sứ Bát Tràng

600,000

.