Tượng gốm Tam Đa – Cao 54cm – Gốm Sứ Bát Tràng

3,000,000

.