Tượng Gốm Tam Đa – Cao 50cm – Gốm Sứ Bát Tràng

2,000,000

.