Tượng gốm Tam Đa – Cao 40cm – Gốm Sứ Bát Tràng

1,490,000

.