Tượng gốm Phúc Lộc Thọ – Men Rạn Cổ – Bát Tràng

5,500,000

.