Tượng Gốm Phúc Lộc Thọ – Men Giả Cổ – Bát Tràng

5,000,000

.