Tượng gốm Nghê Sứ – Men Xanh Ngọc – Gốm Sứ Bát Tràng

4,990,000

.