Tượng gốm Nghê Ngồi – Men Ngọc – Gốm Sứ Bát Tràng

2,490,000

.