Tượng Gốm Di Lặc Ngồi Cá Chép Hóa Rồng – Bát Tràng

1,990,000

.