Tranh sứ Vạn Sự Thành – Gốm sứ Bát Tràng

5,400,000

.