Tranh sứ Tứ Quý Đắp Nổi Số 1 – Gốm sứ Bát Tràng

5,400,000

.