Tranh sứ Tứ Quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai Số 1 – Gốm sứ Bát Tràng

5,400,000

.