Tranh sứ Tứ Linh Long Lân Quy Phụng – Gốm sứ Bát Tràng

6,200,000

.