Tranh Sứ Tứ Bình Đắp Nổi Số 3 – Gốm sứ Bát Tràng

5,400,000

.