Tranh Sứ Bát Tràng Lý Ngư Vọng Nguyệt S2 – Gốm sứ Bát Tràng

3,800,000

.