Tranh Sứ Bát Tràng Lý Ngư Vọng Nguyệt S1 – Gốm sứ Bát Tràng

4,200,000

.